Systemische Coaching

 

Wat is systemische coaching?

 

Het belangrijkste verschil tussen systemisch coachen en andere stijlen van coachen is de wijze waarop ik als coach kijk. Ik zie jou niet enkel als individu, maar kijk ook naar jou als onderdeel van grotere systemen: je familie, je werk, cultuur, etc. 

Ik laat jou daarbij vanuit systemisch perspectief kijken naar jouw vraag; jouw plek in deze systemen en naar jouw situatie. Dat helpt jou om je eigen patronen beter te gaan herkennen. Door zonder oordeel naar patronen te kijken en ze beter te begrijpen, worden ze herkenbaar. Jouw eigen plek daarin (h)erkennen en die van de ander maakt dat er ruimte komt voor beweging en verandering.

 

Bij deze vorm van coachen is de focus daarom in eerste instantie gericht op het goed functioneren van het systeem als geheel en daarbinnen richt zich de focus uiteraard op het individuele vraagstuk dat speelt. 

Ik wil niets oplossen, maar kijk mee in wat in jouw systeem tevoorschijn komt en help jou mee om het systeem in beeld te brengen. Problemen zie ik als symptomen: wat brengen ze in beeld? Wat is er niet in balans?

 

Het doel van deze vorm van coachen is om zicht te krijgen op jouw interacties met jouw systemen en de samenhang met jouw coachvraag. Systemisch coachen is zowel geschikt op individueel niveau als op team niveau binnen organisaties.

 

Systemische coaching binnen organisaties

Meerwaarde van systemisch coachen binnen organisaties is voor mij het verbinden van de mens en de organisatie. Om jouw impact te vergroten en daarmee jou én de organisatie waar je voor werkt verder te helpen. De thema's die ik veel tegen kom zijn effectief communiceren, stijl van leidinggeven, omgaan met conflicten, valkuilen herkennen, balans vinden tussen werk en privé en grenzen leren stellen. 

 

Systemische coaching op persoonlijk vlak

Ik richt mij bij individuele coaching op jouw ontwikkeling. Om jouw resultaat te vergroten en jouw talent verder te ontwikkelen. Vanuit gelijkwaardigheid en wederzijds respect. Ik begeleid je in het vinden van jouw eigen weg op basis van jouw potentieel en eigen wijsheid.

 

Hoe?

Ik oordeel en ik stuur niet. Ik stel vragen en geef je feedback om je bewust te maken, zodat je in staat bent om nieuw verworven inzichten om te zetten in effectief gedrag. 


OUD ZEER

Zeer ingrijpende gebeurtenissen kunnen onbewust generaties lang doorwerken in families en voor (gedrags)problemen zorgen. Dat zegt althans de Duitse psychotherapeut en grondlegger van familieopstellingen Bert Hellinger. Een opstelling maakt volgens hem duidelijk wat de oorzaak van problemen is die iemand ervaart, en hoe je die oplost. Geestelijke en lichamelijke pijn en ziekteklachten kunnen ontstaan doordat we onbewust de pijn van anderen meedragen. Door die gebeurtenissen letterlijk op te stellen, wordt in het onderbewustzijn ruimte gemaakt voor een nieuwe verhouding.