Systemisch coachen

 

Bij deze vorm van coachen wordt er vanuit systemisch perspectief gekeken naar jouw vraag; jouw plek in de diverse systemen en waar je tegenaan loopt. Dat helpt jou om je eigen patronen beter te gaan herkennen. Door zonder oordeel naar patronen te kijken en ze beter te begrijpen, worden ze herkenbaar. Jouw eigen plek daarin (h)erkennen en die van de ander maakt dat er ruimte komt voor beweging en verandering. Ik stel vragen en geef je feedback om je bewust te maken, zodat je in staat bent om jouw nieuwe inzichten om te zetten in effectief gedrag. 

Systemische coaching kan goed ingezet worden bij individuele vraagstukken, maar is ook goed toepasbaar binnen teams.

 

Systemische coaching binnen organisaties

 

Meerwaarde van systemisch coachen binnen organisaties is voor mij het verbinden van de mens en de organisatie. Om jouw impact te vergroten en daarmee jou én de organisatie waar je voor werkt verder te helpen. De thema's die ik veel tegenkom zijn effectief communiceren, stijl van leidinggeven, omgaan met conflicten, valkuilen herkennen, balans vinden tussen werk en privé en grenzen leren stellen.